Neživotné poistenie

 

Poistenie majetku fyzických osôb

 • Poistenie domu
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • Havarijné poistenie (KASKO)
 • Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP)
 • Poistenie sedadiel
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie čelného skla
 • Poistenie náhradného vozidla

Poistenie majetku právnických osôb

 • Komplexný živel
 • Krádež, lúpež, vandalizmus
 • Stroje a strojné zariadenia
 • Elektronika
 • Prerušenie prevádzky
 • Pohľadávky
 • Preprava zásielok
 • Stavebno – montážne poistenie
 • Poistenie výstav

Poistenie zodpovednosti za škody

 • Zodpovednosť za škodu – všeobecná, profesijná, vadný výrobok
 • Zodpovednosť za finančné škody štatutárov
 • Zodpovednosť prepravcu
 • Poistenie zodpovednosti za enviromenálnu škodu

Poistenie motorových vozidiel

 • Havarijné poistenie (KASKO) - flotily
 • Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP) - flotily