Investičné životné poistenie

 

„Spojte poistenie s investovaním“

Investičné životné poistenie je spojenie poistenia a investovania finančných prostriedkov do podielových fondov. Ide o vysoko variabilný produkt, v ktorom Vy sami rozhodujete o aktuálnej poistnej ochrane a sporiacej zložke poistenia. Cieľom investičného životného poistenia je zabezpečiť príjem rodiny v prípade nastatia poistnej udalosti. K tomuto poisteniu je možné dojednať všetky druhy rizikových pripoistení podľa jednotlivých poisťovní, aké v momente poistenia ponúkajú.