Dôchodkové sporenie

 

„Vyšší, lepší, krajší ...“

Životné poistenie môže byť vhodným spôsobom sporenia finančných prostriedkov na dôchodok a zabezpečenia slušnej životnej úrovni v dôchodkovom veku. Už na začiatku poistenia si klient zvolí akú sumu dôchodku chce v budúcnosti poberať. Môžu to byť doživotné, dočasné, garantované dávky alebo jednorazové plnenie.

Výhody pre Vás:

  • Možnosť dojednať rizikové pripoistenia a rozšíriť tak poistné krytie
  • Garantované zhodnotenie
  • Zabezpečenie sa v dôchodku