Rizikové poistenie a pripoistenia

 

„Nechajte dlhy na poisťovňu“

Zmyslom rizikového poistenia je, aby prípadná tragická udalosť nepredstavovala pre Vašich blízkych dvojnásobné nešťastie v podobe finančných problémov. 

Rizikové životné poistenie je vhodný nástroj na zaistenie:

 • Hypotekárneho úveru
 • Stavebného úveru
 • Leasingu
 • Spotrebného úveru

Druhy rizikových pripoistení:

 • kritické choroby
 • trvalé následky úrazu
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • smrť úrazom
 • denné odškodné hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu
 • denné odškodné počas nevyhnutného liečenia
 • pracovná neschopnosť
 • strata zamestnania
 • plná invalidita
 • oslobodenie od platenia poistného